02-5381820

ספר טלפונים

טלפון מרכזיה:
02-5381820

פקס כללי:
02-5385304

מזכירות מרפאת שיניים: שלוחה 1

מזכירות מת"ת – שלוחה 2

הנהלה – שלוחה 5