02-5381820

הנהלה ובעלי תפקידים

הרב נפתלי צבי פרוש

יו"ר ההנהלה

 

הרב משה ויסלובסקי

חבר הנהלה

 

הרב אברהם ויסלובסקי

חבר הנהלה, גזבר

 

גב' נעמי מרגולין

חברת הנהלה

 

גב' שירה הול

חברת הנהלה

 

גב' חנה גרוס

מנהלת אדמיניסטרטיבית והנהלת חשבונות

 

ד"ר נועם ברוק

מנהל רפואי

 

ד"ר סטיבן ברקמן

רופא ראשי

 

גב' מיכל רוטנברג

מנהלת אדמיניסטרטיבית מת"ת

 

גב' ריקי ספקטור

מנהלת משרד מת"ת

 

גב' אסתי הורוביץ

מנהלת תרפיה במוזיקה

 

מר שמואל ברבי

אחראי אחזקה